بعد از تزریق چربی به صورت چه بخوریم؟

رژیم غذایی بعد از تزریق چربی بسیار مهم است، تزریق چربی مانند هر تکنیک زیبایی دیگری نیاز به رعایت توصیه‌هایی پس از اتمام کار دارد. این توصیه‌ها به منظور کسب نتیجه‌ بهتر از انتقال چربی است. به طور مثال یکی از مراقبت‌ های پس از تزریق چربی قرار نگرفتن در معرض نور آفتاب است. طبیعی […]

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳