آیا تزریق بوتاکس در دوران باردهی و شیردهی عوارض دارد؟

بوتاکس چیست؟ سم بوتولینوم توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینوم تولید می شود که باعث بیماری های باکتریایی بوتولیسم می شود و تحت عنوان بوتاکس در درمان های پزشکی، زیبایی و بهداشتی استفاده می شود. سوال مطرح شده این است که آیا تزریق بوتاکس در دوران بارداری و شیردهی خطرناک است؟ تزریق بوتاکس در شرایط بارداری ممکن […]

۷ آذر ۱۴۰۲