قیمت کاشت ابرو

کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو | قیمت کاشت ابرو | کاشت ابرو طبیعی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه  کاشت ابرو یک روش درمانی است که در این روش قسمتی از موهای سر برداشته شده و برای کاشتن به ابرو منتقل میشود. به عبارتی دیگر برای کاشت ابرو نیز از همان شیوها و تکنیکهای کاشت مو استفاده می شود. در کاشتن ابرو نه تنها موها ؛ بلکه ارگان‌های  کوچکی که کار آنها ساختن موها …

کاشت ابرو | قیمت کاشت ابرو | کاشت ابرو طبیعی ادامۀ مطلب »